Tỳ Hưu Bột Đá

Tỳ hưu chiêu tài E009 – T.H.V

Tỳ hưu chiêu tài E009 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu xanh (Hồng Kông-Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 47cm x 22cm x 37cm + Khối lượng: 5,9kg + Ý nghĩa: linh vật số một về chiêu hút tài lôc, bổ trợ công danh sự nghiệp, trấn trạch trừ tà mang lại bình an +...

Tỳ hưu chiêu tài E022 – T.H.V

Tỳ hưu chiêu tài E022 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá giả gỗ (Hồng Kông-Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 34cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: linh vật số một về chiêu hút tài lôc, bổ trợ công danh sự nghiệp, trấn trạch trừ tà mang lại bình an +...

Tỳ hưu chiêu tài A080 – T.H.V

Tỳ hưu chiêu tài A080 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 36,5cm x 14,5cm x 28,5cm + Khối lượng: 2,9kg + Ý nghĩa: linh vật số một về chiêu hút tài lôc, tốt cho kinh doanh buôn bán, trấn trạch trừ tà mang lại bình an +...

Tỳ hưu chiêu tài A087 – T.H.V

Tỳ hưu chiêu tài A087 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 18cm x 28cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: linh vật số một về chiêu hút tài lôc, tốt cho kinh doanh buôn bán , trấn trạch trừ tà mang lại bình an...

Tỳ hưu bích tà F206 – T.H.V

Tỳ hưu bích tà F206 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu gỗ than hoạt tính (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 17cm x 35cm + Khối lượng: 3.8kg + Ý nghĩa: chiêu tài tịch tà, biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, sảnh văn phòng,… + Tình...

Tỳ hưu trấn trạch Y299 – T.H.V

Tỳ hưu trấn trạch Y299 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 9cm x 18cm + Khối lượng: 3kg/ cặp + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia, tịch tà hóa sát,chiêu tài tác lộc, giúp gia đạo hưng vượng.… + Cách sử dụng:...

Tỳ hưu như ý F031 – S.T.H

Tỳ hưu như ý F031 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: bột đá + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 15cm x 18cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: chiêu tài hút lộc ,thăng quan tiến chức, mọi điều thuận lợi như ý, cát tường + Cách sử dụng: đặt trong phòng khách , phòng làm việc nhìn ra cửa chính ,...

Tỳ hưu chiêu tài Y012 – S.T.H

Tỳ hưu chiêu tài Y012 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: bột đá + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 10cm x 17cm ( tính luôn đế) + Khối lượng: + Ý nghĩa: chiêu tài lộc , trấn nhà trừ tà , có thể hóa giải sao ngũ Hoàng đại sát. + Cách sử dụng: đặt trong phòng khách , phòng...

Tỳ Hưu ôm bắp cải Y016 – S.T.H

Tỳ Hưu ôm bắp cải Y016 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá.(Hàng loại 1.-Hồng Kông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17.5cm x 17cm x 9cm ....

Tỳ Hưu bích tà Y039 – S.T.H

Tỳ Hưu bích tà Y039 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá (Hàng loại 1 -Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9.5cm x 7.5cm . + Khối lượng: 1.5kg . + Ý nghĩa: Chiêu tài bích tà,thăng tiến công danh,sự...

Tỳ Hưu Tụ Tài Y017 – S.T.H

Tỳ Hưu Tụ Tài Y017 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: bột đá màu_Hồng Kông + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 9cm x 16cm (tính luôn đế) + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: tụ tài, nạp phước + Cách sử dụng: trưng bày văn phòng, phòng khách.....

Tỳ Hưu Vượng Tài Xanh Y014 – S.T.H

Tỳ Hưu Vượng Tài Xanh Y014 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 2.4kg/cặp + Ý nghĩa: chiêu tài, trừ tà, bổ trợ công danh + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm...

Tỳ Hưu Chiêu Tài Y035 – S.T.H

Tỳ Hưu Chiêu Tài Y035 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 13cm x 17cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Chiêu tài, may mắn về tài lộc, trừ tà… + Cách sử dụng: Trưng bày tại phòng khách, bàn làm việc + Tình trạng: còn hàng...

Tỳ Hưu Sanh Tài F039 – S.T.H

Tỳ Hưu Sanh Tài F039 – S.T.H

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 16cm x 34cm + Khối lượng: 2,8 kg + Ý nghĩa: Chiêu tài, may mắn về tài lộc, trừ tà + Cách sử dụng: Trưng bày tại phòng khách, bàn làm việc… + Tình trạng: còn...

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 689 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời