bán tỳ hưu ngọc phỉ thúy

Tỳ hưu phỉ thúy lớn S6284 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy lớn S6284 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày ): 4cm x 2cm x 1 cm + Khối lượng: 19...

Tỳ hưu phỉ thúy nhỏ S6283 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy nhỏ S6283 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày ): 3cm x 1.6cm x 1 cm + Khối lượng: 9 gr....

Tỳ hưu phỉ thúy đậm nhỏ S6035 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy đậm nhỏ S6035 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày ): 3cm x 1.6cm x 1 cm + Khối lượng: 9 gr....

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn S6284 – T.H.V

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn S6284 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2cm x 1cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn là linh vật số 1 trong phong thủy về hút tài lộc, bổ trợ sức khỏe, giúp công...

Tỳ hưu myanmar S5151-3425 – T.H.V

Tỳ hưu myanmar S5151-3425 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Phỉ Thúy đeo cổ vân xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.3 cm x 2 cm + Khối lượng: 25 gr ( tính theo khối lượng 137.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT07 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT07 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 8cm x 14cm (chưa bao gồm đế) + Khối lượng: 2.5kg / 1 cặp (chưa bao gồm đế) + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT41 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT41 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế) (chưa bao gồm đế) + Khối lượng: 2kg / 1 cặp (chưa bao gồm đế) + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT26 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT26 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 8cm x 14cm (chưa bao gồm đế) + Khối lượng: 2.5kg / 1 cặp (chưa bao gồm đế) + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại...

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy THT17 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy THT17 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu phỉ thúy THL-11-03 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy THL-11-03 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 9cm x 38.5cm (luôn đế) + Khối lượng: 19kg / 1 ông + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại bình an, trấn trạch hóa sát,...

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-8585 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-8585 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 39.93 gr (215.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát....

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-8775 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-8775 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 40.82 gr (215.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách...

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8142 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8142 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8749 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8749 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam)....

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 8792 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời