Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8749 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-8749 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-9503 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-9503 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-7377 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2002-7377 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 34.31 gr (215.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa sát. + Cách...

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-6544 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2000-6544 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.02cm x 2.2cm + Khối lượng: 31.15gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa...

Tỳ Hưu lập tài bích tà A052 – T.H.V

Tỳ Hưu lập tài bích tà A052 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu , bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 16cm x 37cm ....

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-7614 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-7614 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 25.81gr (295.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà hóa...

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-7965 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-7965 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 27 gr (295.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà...

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-8384 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy S2003-8384 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy cõng gậy như ý vân trắng xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 4.17cm x 2.2cm + Khối lượng: 28.42 gr (295.000 / gram) + Ý nghĩa: Biểu tượng cho chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức khỏe, tịch tà...

Tỳ hưu thạch anh ám khói S5016 – T.H.V

Tỳ hưu thạch anh ám khói S5016 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thạch anh ám khói khắc vảy rồng trên lưng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3-4,5cm x 1-2cm x 1-2cm + Khối lượng: 10-18g + Ý nghĩa: giúp trừ tà ,đem lại may mắn về tài lộc, tránh điều thị phi,hóa giải tiểu nhân. + Cách...

Tỳ hưu mã não khói S5016 – T.H.V

Tỳ hưu mã não khói S5016 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá mã não khói (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x 1.3cm + Khối lượng: 8.5g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trừ tà, chống tiểu nhân thị phi.. + Cách sử dụng: mặt dây chuyền, ngọc bội treo, bỏ túi xách,…...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S5013-15940 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S5013-15940 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy ( có giấy chứng nhận ) + Kích thước (dài x rộng): 6cm x 5cm + Khối lượng: 47.02g + Ý nghĩa: Là linh vật số 1 trong Phong thủy có tác dụng chiêu hút tài lộc, trừ tà, trấn trạch, bảo trợ sức khỏe và thăng tiến...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S5013-11800 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S5013-11800 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy ( có giấy chứng nhận ) + Kích thước (dài x rộng): 6cm x 4cm + Khối lượng: 7.18g + Ý nghĩa: Là linh vật số 1 trong Phong thủy có tác dụng chiêu hút tài lộc, trừ tà, trấn trạch, bảo trợ sức khỏe và thăng tiến...

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy S5034 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy S5034 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đeo tay Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x đường kính bi): 6cm x 0.5cm. + Khối lượng:...

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ S5020 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ S5020 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính bi) : 1cm, hợp với mọi loại tay + Khối lượng : 34gr. + Ý nghĩa : Chuỗi tỳ hưu mang lại may mắn cho người dùng, bổ trợ sức khỏe, trừ tà, hóa giải điều...


Tỳ Hưu Đá Quý, Tỳ Hưu Bằng Đá, Tỳ Hưu Bằng Đồng, Tỳ Hưu Trang Sức

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 8700 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời