Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ trung H019 – T.H.V

Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ trung H019 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc gân huyết đỏ trung (Hồng Kông ) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 9cm x 15cm + Khối lượng: 4kg/1 cặp + Ý nghĩa: Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc,trấn nhà trừ tà, hóa giải sao ngũ hoàng đại sát… +...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT03 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT03 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 16cm x 5.5cm x 11cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 2.5kg (chưa gồm...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT06 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT06 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 16.5cm x 5cm x 10.5cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 2.3kg (chưa gồm đế)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT22 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT22 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 6cm x 12cm (gồm đế gỗ)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT20 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT20 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 16cm x 5cm x 11.5cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 2.52kg (chưa gồm...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT24 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT24 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 19.5cm x 6cm x 12.5cm (gồm đế gỗ). + Khối lượng : 3.05kg (chưa gồm đế)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT47 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT47 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT48 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT48 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 22cm x 7.5cm x 16cm (gồm đế gỗ)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT16 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT16 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 5cm x 9.5cm (chưa bao gồm đế) + Khối lượng: 1.5kg / 1 cặp (chưa bao gồm đế) + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài lộc mạnh nhất, đem lại...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT05 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT05 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT21 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT21 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu gỗ vượng tài A084 – T.H.V

Tỳ hưu gỗ vượng tài A084 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 12.5cm x 21.5cm. + Khối lượng: 1.2 kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tài lộc dồi dào, sung túc và mang đến điềm lành cho gia đạo, trừ tà, trấn trạch… + Cách...

Tỳ hưu thanh ngọc cõng gậy như ý M013 – T.H.V

Tỳ hưu thanh ngọc cõng gậy như ý M013 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu thanh ngọc tự nhiên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 4cm x 7cm. + Khối lượng:...

Tỳ hưu Myanmar mặt nhẫn S2008 – T.H.V

Tỳ hưu Myanmar mặt nhẫn S2008 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 2cm x 1cm x...


Tỳ Hưu Đá Quý, Tỳ Hưu Bằng Đá, Tỳ Hưu Bằng Đồng, Tỳ Hưu Trang Sức

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 7507 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời