Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 12li S6014 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 12li S6014 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 12 li, 14...

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 14li S6013 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 14li S6013 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam)....

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo mini S6090 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo mini S6090 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam)....

Tỳ hưu vảy rồng ôm đỉnh vàng D175 – T.H.V

Tỳ hưu vảy rồng ôm đỉnh vàng D175 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 10cm + Khối lượng: 800g/1 ông + Ý nghĩa: Tỳ hưu vảy rồng ôm đỉnh vàng là linh vật số một trong phong thủy về hút tài lộc, trấn trạch trừ tà hóa giải sát...

Tỳ hưu xanh H108G – T.H.V

Tỳ hưu xanh H108G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh ngực châu đỏ trung bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 19cm x 13cm + Khối lượng: 3.7kg + Ý nghĩa : Tỳ hưu xanh ngực châu đỏ trung – chiêu tài bích tài, linh vật số 1 về cầu tiền...

Tỳ hưu mắt mèo HM165 – T.H.V

Tỳ hưu mắt mèo HM165 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ(tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 4cm x 8cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ,linh vật số 1 trong phong thủy mạnh về chiêu hút tài lộc, trừ tà, hóa sát. Thích...

Tỳ hưu xanh lớn H104G – T.H.V

Tỳ hưu xanh lớn H104G – T.H.V

Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 19cm x 40cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa : Tỳ hưu xanh lớn – phú quý chiêu tài, linh vật số 1 về cầu tiền tài, trấn trạch trừ tà, hóa giả sao xấu,...

Tỳ hưu xanh xoay H153G – T.H.V

Tỳ hưu xanh xoay H153G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 15cm x 21cm + Khối lượng: 1,2kg + Ý nghĩa : Tỳ hưu xanh xoay – tụ bảo tỳ hưu, linh vật số 1 về cầu tiền tài, trấn trạch trừ tà, hóa giả...

Tỳ hưu vượng tài bích tà H120G – T.H.V

Tỳ hưu vượng tài bích tà H120G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu vượng tài bích tà, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 28cm x 26cm/1 ông + Khối lượng: 4,6kg/1 cặp + Ý nghĩa: Tỳ hưu xanh xâu tiền xu – vượng tài bích tà, linh vật số 1 về cầu tiền tài,...

Tỳ hưu xanh nhỏ H125G – T.H.V

Tỳ hưu xanh nhỏ H125G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 27cm x 30cm/1 ông + Khối lượng: 2,3kg + Ý nghĩa : Tỳ hưu xanh nhỏ – nhật tiến đẩu kim, Linh vật số 1 về cầu tiền tài,trấn trạch trừ tà, hóa...

Tỳ hưu vạn sự như ý  H146G – T.H.V

Tỳ hưu vạn sự như ý H146G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu vạn sự như ý nhỏ, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 15cm x 30cm + Khối lượng: 2,1kg + Ý nghĩa : Tỳ hưu xanh như ý nhỏ – vạn sự như ý, Linh vật số 1 về hút tiền tài,...

Tỳ  hưu vàng nhỏ H149G – T.H.V

Tỳ hưu vàng nhỏ H149G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngồi nhỏ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cm x 12cm + Khối lượng: 600gr + Ý nghĩa: Tỳ hưu chiêu tài – có tác dụng may mắn trong công việc, chiêu tài, phát lộc,trấn nhà để tránh tà...

Tỳ hưu xanh kéo cải K112M – T.H.V

Tỳ hưu xanh kéo cải K112M – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu kéo bắp cải xanh bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 45cm x 22cm x 40cm + Khối lượng : 3.5kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho sự may mắn về tài lộc, công việc thăng tiến, của cải dồi...

Tỳ hưu xanh đậm lớn H143G – T.H.V

Tỳ hưu xanh đậm lớn H143G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu xanh đậm như ý , bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 14cm x 23cm + Khối lượng: 3.5kg/1 cặp + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, công danh, hóa sát tịch tà, hóa giải sao xấu, đem...


Tỳ Hưu Đá Quý, Tỳ Hưu Bằng Đá, Tỳ Hưu Bằng Đồng, Tỳ Hưu Trang Sức

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 11065 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời