Chuỗi tỳ hưu hắc ngà S6008 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu hắc ngà S6008 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá thạch anh đen ( đá hắc ngà) (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 12 li, 14 bi....

Chuỗi tỳ hưu mã não khói 10li S6005 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não khói 10li S6005 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não khói (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 10 li, 15 bi. + Khối lượng: 28 gram + Ý nghĩa: Chuỗi tỳ hưu mang may mắn về tài lộc, chiêu tài, hóa giải những điều xấu mang may mắn về đường...

Chuỗi tỳ hưu mã não khói 12li S6004 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não khói 12li S6004 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não khói (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 12 li, 14...

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 13 li S6011 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 13 li S6011 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 13 li, 13 bi....

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 8 li S6012 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 8 li S6012 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 8 li, 20...

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ lớn S6001 – T.H.V

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ lớn S6001 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não đỏ lớn 12 li (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): bi lớn, 13 hạt, thích hợp tay nam....

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ trung S6001 – T.H.V

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ trung S6001 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não đỏ cỡ trung 10 li (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): bi vừa, 13 bi. + Khối lượng: 45g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy mang may mắn về tài lộc, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy. + Cách sử dụng: vòng...

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ nhỏ S6003 – T.H.V

Chuỗi Tỳ hưu mã não đỏ nhỏ S6003 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mã não đỏ cỡ nhỏ 8 li (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 18 bi. + Khối lượng: 17g + Ý nghĩa: trang sức phong thủy mang may mắn về tài lộc, hợp mệnh Hỏa, Thổ, Thủy....

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 8li S6003 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 8li S6003 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 8 li, 18 bi. + Khối lượng: 14 gram + Ý nghĩa: Chuỗi tỳ hưu mang may mắn về tài lộc, chiêu tài, hóa giải những điều xấu mang may mắn về đường tài...

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 10li S6002 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 10li S6002 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não (tại Việt Nam)....

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 12li S6001 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mã não đỏ 12li S6001 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mã não (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 12 li, 13 bi. + Khối lượng: 37 gram + Ý nghĩa: Chuỗi tỳ hưu mang may mắn về tài lộc, chiêu tài, hóa giải những điều xấu mang may mắn về đường tài...

Chuỗi 2 tỳ hưu hoàng long S6010 – T.H.V

Chuỗi 2 tỳ hưu hoàng long S6010 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá hoàng long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 14 li, 13 bi....

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 8li S6016 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 8li S6016 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 8 li, 19 bi. + Khối lượng: 20 gram + Ý nghĩa: Chuỗi tỳ hưu mang may mắn về tài lộc, chiêu tài, hóa giải những điều xấu mang may mắn về đường tài...

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 10li S6015 – T.H.V

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo 10li S6015 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu bằng đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi 10 li, 15 bi. + Khối lượng: 30 gram + Ý nghĩa: Chuỗi tỳ hưu mang may mắn về tài lộc, chiêu tài, hóa giải những điều xấu mang may mắn về đường tài...


Tỳ Hưu Đá Quý, Tỳ Hưu Bằng Đá, Tỳ Hưu Bằng Đồng, Tỳ Hưu Trang Sức

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 11218 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời