Tỳ hưu phỉ thúy nhỏ S6283 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy nhỏ S6283 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày ): 3cm x 1.6cm x 1 cm + Khối lượng: 9 gr....

Tỳ hưu phỉ thúy đậm nhỏ S6035 – T.H.V

Tỳ hưu phỉ thúy đậm nhỏ S6035 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Mặt tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày ): 3cm x 1.6cm x 1 cm + Khối lượng: 9 gr....

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy S6035 – T.H.V

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy S6035 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc phỉ thúy . ( Hồng Kông ) + Kích thước (dài x rộng x cao) : 2cm x 1cm x 0.5cm + Khối lượng: 12gr + Ý nghĩa: Tỳ hưu biểu tượng của chiêu tài tăng lộc, bảo trợ sức khỏe, mang lại may mắn, giúp công việc kinh doanh...

Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng S6017 – T.H.V

Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng S6017 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8,5cm x 2,2cm x 1,2cm + Khối lượng: 24,5g + Ý nghĩa: Móc khóa tỳ hưu thạch anh hồng, là linh vật chiêu tài, phát lộc, trừ tà, hóa sát, may mắn + Cách sử dụng:...

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn S6284 – T.H.V

Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn S6284 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 4cm x 2cm x 1cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: Mặt tỳ hưu phỉ thúy A+ lớn là linh vật số 1 trong phong thủy về hút tài lộc, bổ trợ sức khỏe, giúp công...

Móc khóa tỳ hưu đá hoàng long S6095 – T.H.V

Móc khóa tỳ hưu đá hoàng long S6095 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tỳ hưu đá hoàng long (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 2cm x 1,5cm + Khối lượng: 25,5g + Ý nghĩa: Móc khóa tỳ hưu đá hoàng long, là linh vật hút tài lộc, trừ tà, hóa sát, mang lại may mắn + Cách sử...

Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ S6096 – T.H.V

Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ S6096 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tỳ hưu đá mã não đỏ (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,8cm x 3,5cm x 8cm + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: Móc khóa tỳ hưu mã não đỏ, là linh vật số một chiêu tài hút lộc, trừ tà, hóa sát, mang lại may...

Móc khóa 2 tỳ hưu mắt mèo S6147 – T.H.V

Móc khóa 2 tỳ hưu mắt mèo S6147 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa 2 tỳ hưu mắt mèo (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 2,4cm x 1,2cm + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: Móc khóa 2 tỳ hưu mắt mèo, là linh vật số một chiêu tài hút lộc, trừ tà, hóa sát, mang lại may mắn,...

Móc khóa tỳ hưu phỉ thúy S6009 – T.H.V

Móc khóa tỳ hưu phỉ thúy S6009 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tỳ hưu ngọc phỉ thúy (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 1,5cm x 1,5cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: Móc khóa tỳ hưu phỉ thúy , là linh vật số một về chiêu tài phát lộc, bổ trợ sức khỏe, thăng tiến trong...

Móc khóa tỳ hưu mã não xám S6018 – T.H.V

Móc khóa tỳ hưu mã não xám S6018 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa tỳ hưu đá mã não xám (hong kong) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8,5cm x 2,2cm x 1,2cm + Khối lượng: 19g + Ý nghĩa: Móc khóa tỳ hưu mã não xám , là linh vật chiêu tài, phát lộc, trừ tà, hóa sát, may mắn, thuận lợi...

Tỳ hưu vẩy rồng hắc ngà lưng đệm ngọc S6065 – T.H.V

Tỳ hưu vẩy rồng hắc ngà lưng đệm ngọc S6065 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá thạch anh đen (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng ): 4,1cm x 2,5cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: linh vật số 1 hút tiền tài, trừ tà, tránh tiểu nhân thị phị, may mắn trong làm ăn kinh doanh + Cách sử dụng: trang sức...

Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo S6033 – T.H.V

Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo S6033 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo đứng_ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1cm x 2,5 cm + Khối lượng: 13g + Ý nghĩa: Tỳ hưu vểnh cánh đá mắt mèo có tác dụng chiêu tài, phát lộc ,tránh tà khí, thuận lợi trong kinh...

Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo S6204 – T.H.V

Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo S6204 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3,7cm x 2,2cm x 2,2 cm + Khối lượng: 17,5g + Ý nghĩa: Tỳ hưu trên quả cầu mắt mèo có tác dụng chiêu tài, phát lộc ,tránh tà khí, thuận lợi trong kinh doanh...

Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim S6028 – T.H.V

Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim S6028 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đeo cổ đá thanh kim (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3,5cm x 1,8cm x 1,3 cm + Khối lượng: 13,5g + Ý nghĩa: Tỳ hưu cõng tiền đá thanh kim là linh vật số 1 trong phong thủy về hút tài lộc, công việc thăng...


Tỳ Hưu Đá Quý, Tỳ Hưu Bằng Đá, Tỳ Hưu Bằng Đồng, Tỳ Hưu Trang Sức

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 11492 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời